Taiwan Association of Obstetrics and Gynecology

The 23 rd Board of Directors and Supervisors

Title Name Institution
President Shee-Uan Chen National Taiwan University Hospital
Vice President Sie-Bin Pan Pan's Ladies Clinic & Infertility Center
Jong-Chou Chang Chang Jong- Chou OB/GYN Clinic
Ying-Fu Shih SHIH OBS/GYN Clinic
Wei-Chun Chang China Medical University Hospital
Executive Director Ying-Chieh Cheng Cheng Ying-chieh Obs-Gyn Clinic
Yung-Chieh Tsai Chi-Mei Medical Center
Peng-Hui Wang Taipei Veterans General Hospital
Tsai-Shu Lo Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Chiung-Lang Wang ChinFu Hospital
Yeou-Lih Wang Mackay Memorial Hospital
Director Horng-Jyn Shiou Dr. Xiao Clinic-Womenhealth Center
Jau-Jy Lin U-Sheng Hospital
Chien-Ming Chen Chen Chien-Ming Obs-Gyn Clinic
Mou-Jong Sun Changhua Christian Hospital
Te-Yao Hsu Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital
Chin-Yi Lin Jin-Sin Women and Children's Hospital
So-Jung Liang Taipei Municipal Wanfang Hospital
Hei-Jen Jou Taiwan Adventist Hospital
Cheng-Kun Chang Cardinal Tien Hospital
Wei-Kuo Liu Lu Wei-Kuo OBS GYN Clinic
Chi-Cheng Chen Fuann Women's Clinic
Fu-Chen Kuo E-Da Hospital
Chao-Qun Hsu Chao-Qun Obs-Gyn Clinic
Chin-Der Chen Fu Jen Catholic University Hospital
Bin-Kuan Hong BinKun Women and Children Hospital
Tsung-Ho Ying Chung Shan Medical University Hospital
Jenn-Jhy Tseng Taichung Veterans General Hospital
Keng-Fu Hsu National Cheng Kung University Hospital
Ya-Min Cheng Kuo General Hospital
Cheng-Yu Long Kaohsiung Medical University Hospital
Hun-Shan Pan Shin Kong Wu Ho Su Memorial Hospital
Dah-Ching Hualien Tzu Chi Hospital
Jeng-Yu Ding Mackay Memorial Hospital
Mei-Jou Chen National Taiwan University Hospital
Chairman of Supervisor Ming-Song Tsai Cathay General Hospital
Executive Supervisor Jung-Hui Chen Chen Jung-Hui Obs & Gyn Clinic
Fung-Wei Chang Tri-Service General Hospital
Supervisor Ming-Kwang Shyu National Taiwan University Hospital, Yunlin Branch
Sing-Lik Luk Luk's Women Clinic
Heng-Kien Au Taipei Medical University Hospital
Kuan-Hao Tsui Kaohsiung Veterans General Hospital
Kun-I Lin Chang Bin Show-Chwan Memorial Hospital
Tzu-Yin Lin Taipei City Hospital, Renai Branch
Huann-Cheng Horng Taipei Veterans General Hospital
Yi-Yung Chen Mackay Memorial Hospital
Secretary General Jian-Pei Huang Mackay Memorial Hospital